Προληπτική συντήρηση Υπενθυμίσεις


Η υποστήριξη προληπτικής συντήρησης έχει υλοποιηθεί με την μορφή μιας υπηρεσίας υπενθυμίσεων στην εφαρμογή MaintainMe. Η υπηρεσία αποτελείται απο τέσσερεις επιλογές υπενθύμισης οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

Δύο απο αυτές τις επιλογές βασίζονται στην ημερομηνία την οποία ένα συγκεκριμένο είδος συντήρησης πραγματοποιήθηκε και θα συνεχίσει να πραγματοποιείται στο μέλλον. Οι άλλες δύο επιλογές βασίζονται στην τρέχουσα τιμή του μετρητή συντήρησης στην συγκεκριμένη ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται υπο συντήρηση.

Περισσότερες λεπτομέρειες:

Υπενθυμίσεις βασισμένες στην ημερομηνία.

Οι υπενθυμίσεις βασισμένες στην ημερομηνία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στις μεμονομένες και στις περιοδικές.

Οι υπενθυμίσεις βασισμένες στην ημερομηνία ανακτούν απο την βάση δεδομένων την ημερομηνία στην οποία έγινε η τελευταία συντήρηση του επιλεγμένου τύπου και μετρούν απο εκείνη την ημέρα και μετά. Αφορούν μια συγκεκριμένου τύπου συντήρηση η οποία πρέπει να εκτελεστεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή με μια συγκεκριμένη συχνότητα. Παραδείγματα αυτού του είδους στην προληπτική συντήρηση είναι η αλλαγή του υγρού φρένων στα αυτοκίνητα κάθε 2 χρόνια, η ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών κτλ.

Τα πεδία δεδομένων τα οποία παρουσιάζονται στον χρήστη στην περίπτωση των μεμονωμένων συντηρήσεων είναι το είδος της συντήρησης και η ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να γίνει αυτή.

Αναλόγως στην περίπτωση των περιοδικών υπενθυμίσεων, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον τύπο συντήρησης και την συχνότητα με την οποία αυτή θα πρέπει να εκτελείται. Η επιλογή αυτή θα ανακτά απο την βάση δεδομένων την ημερομηνία της τελευταίας συντήρησης του επιλεγμένου τύπου και θα αρχίσει να μετρά απο την ημερομηνία αυτή και μετά. Συνίσταται να δημιουργούνται τέτοιου τύπου υπενθυμίσεις αφού έχει πρώτα καταχωρηθεί μια συντήρηση του είδους το οποίο επιθυμεί ο χρήστης να παρακολουθεί.

Ένα email θα αποστέλεται κάθε φορά που φτάνει η ημερομηνία ενεργοποίησης μιας υπενθύμισης. Οι μεμονωμένες υπενθυμίσεις θα ειδοποιήσουν τον χρήστη μόνο μια φορά ενώ στις περιοδικές υπενθυμίσεις, αυτό θα συμβαίνει κάθε φορά που η ορισμένη περίοδος της υπενθύμισης έχει περάσει.

Οι περιοδικές υπενθυμίσεις ανανεώνονται κάθε φορά που εκτελείται ένα είδος συντήρησης το οποίο είναι συνδεδεμένο με αυτές. Χρησιμοποιώντας την ημερομηνία κατά την οποία αυτή η συντήρηση εκτελείται, η υπενθύμιση θα ανανεώσει τον εαυτό της, και θα περιμένει εκ' νέου να περάσει η ορισμένη περίοδος χρόνου. Εάν εν τω μεταξύ ξαναγίνει μια συντήρηση του ίδου τύπου σε, τότε η υπεθύμιση θα ξαναανανεώσει τον εαυτό της κοκ.

Υπενθυμίσεις βασισμένες στο μετρητή

Οι υπενθυμίσεις βασισμένες σε μετρητή, είναι επίσης χωρισμένες σε 2 κατηγορίες.

Οι υπενθυμίσεις βασισμένες στο μετρητή είναι λίγο διαφορετικές απο τις υπενθυμίσεις βασισμένες στην ημερομηνία. Οι υπενθυμίσεις βασισμένες στο μετρητή βρίσκουν την μέγιστη τιμή του μετρητή μεταξύ όλων των εγγραφών συντήρησης για μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Σε κάποιες ιδιοκτησίες, το πεδίο του μετρητή δεν έχει νόημα οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το πεδίο θα παραμένει στην αρχική του τιμή δηλ. μηδέν. Σε αυτές τις περιπτώσεις και οι υπενθυμίσεις βασισμένες στο μετρητή επίσης δεν έχουν νόημα.

Μεμονωμένες υπενθυμίσεις βασισμένες σε μετρητή.

Αυτού του είδους οι υπενθυμίσεις δέχονται το είδος της συντήρησης ανα ιδιοκτησία και την τιμή του μετρητή στην οποία θέλουμε να ενεργοποιηθούν. Όταν ο μετρητής της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας φτάσει και ξεπεράσει την συγκεκριμένη τιμή, η υπενθύμιση ενεργοποιείται.

Περιοδικές υπενθυμίσεις βασισμένες στο μετρητή

Αυτή η επιλογή θα επιτρέψει στο χρήστη να δημιουργήσει μια υπενθύμιση η οποία θα ενεργοποιείται κάθε φορά που ο μετρητής της επιλεγμένης ιδιοκτησίας ολοκληρώνει ένα προκαθορισμένο βήμα. Η αρχική τιμή του μετρητή της υπενθύμισης είναι η μέγιστη τιμή την οποία είχε ο μετρητής της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας την ημέρα που δημιουργήθηκε ο μετρητής. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να μας υπενθυμίσει η εφαρμογή την αλλαγή λαδιών της μοτοσυκλέτας μας κάθε 3.000χλμ και η μοτοσυκλέτα σήμερα έχει 10.000χλμ, δημιουργουμε μια υπενθύμιση τύπου αλλαγή λαδιών βασισμένη στο μετρητη και η εφαρμογή θα μας ειδοποιήσει όταν τα χιλιόμετρα της μοτοσυκλέτας ξεπεράσουν τα 13.000χλμ. Όταν θα φτάσει και ξεπεράσει τις 16.000χλμ κτλ

Last modified: Sept. 30, 2012, 6:03 p.m.